Vad krävs för att få ersättning?

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig om du står utan jobb behöver du uppfylla ett antal villkor. De tre villkor som påverkar din rätt till ersättning och ersättningens storlek är grundvillkoret, medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. 

Grundvillkoret

Grundvillkoret behöver du uppfylla för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig. I princip handlar det om att du är registrerad på Arbetsförmedlingen, söker, kan och vill ta ett jobb

Medlemsvillkoret

Medlemsvillkoret innebär att du har varit medlem i akassan i tolv sammanhängande månader. För att ha rätt till den högre ersättningen, den inkomstbaserad ersättning, behöver du ha varit medlem 12 månader. Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera akassor om det inte finns något glapp mellan medlemskapen.

Arbetsvillkoret

Du behöver uppfylla arbetsvillkoret för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig. Villkoret innebär att du måste ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. Som minst krävs det att du arbetat minst 6 månader, 60 timmar per kalendermånad det senaste året.

Vill du läsa mer i om villkoren som påverkar din rätt till ersättning kan du klicka här.