Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring

Den ger dig trygghet när du står mellan jobb och är arbetssökande.

Genom att vara medlem i akassan har du möjlighet att få upp till 80% av din lön. Här kan du läsa mer om försäkringen och villkoren för att få ersättning.

Så mycket kan du få

kr/mån
Första två dagarna
0 kr
Dag 1-100
X2 kr
Dag 101-200
X3 kr
Dag 201-300
X4 kr

Uppgifter om ersättning som lämnas ovan gäller förutsatt att du uppfyllt medlemsvillkoret dvs, ha varit medlem i som minst tolv månader i en akassa.

Räkna ut din ersättning per vecka

h

Ange hur många timmar du arbetade innan arbetslösheten. 40 timmar motsvarar heltid.

h

Ange hur många timmar du kan och vill arbeta per vecka. 40 timmar innebär att du kan och vill arbeta heltid.

h

Om du fortfarande arbetar deltid. Ange antal timmar per vecka. Om du är helt arbetslös anger du 0 timmar.

kr

Ange din dagpenning. Den a-kasseersättning du kan få ut per dag.

Du får 0 dagar och 0 kr per vecka

Vanliga frågor för arbetssökande

Jag har inte fått mitt arbetsgivarintyg. Vad ska jag göra?

I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg till akassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

Om du har svårt att få arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta oss så informerar vi dig om vilka handlingar du istället kan behöva skicka in.

Kontakta oss

Jag funderar på att starta eget företag. Vad gäller då?

Om du startar eget företag under tid då du är arbetssökande kommer det att påverka din ersättning. Det är vi som bedömer från och med när du räknas som företagare och därmed inte längre är arbetssökande.

Om du funderar på att starta ett företag rekommenderar vi att du kontaktar oss så snart som möjligt!

Du kan läsa mer om start av företag här

Jag har en extra inkomstförsäkring. Vad gäller för den?

Om du har en extra inkomstförsäkring kontaktar du ditt fackförbund som administrerar den försäkringen.

Om du är medlem i Fackförbundet Ledarna:

Läs mer här