Tillfälliga regler fram till december 2022

Den 16 december fattade riksdagen beslut om att giltighetstiden för några av de tillfälliga regler som införts under år 2020 och 2021 förlängs. Läs mer om de tillfälliga reglerna här.

Om du får felmeddelandet cookie failure

Några av våra medlemmar som använder Safari eller Firefox får ett felmeddelande om cookie failure. Läs mer här

Prisvärd försäkring

Ett medlemskap kostar 150 kronor per månad.

Snabb service

Vi svarar i snitt inom 30 sekunder på samtal. Du kan logga in och följa ditt pågående ärende.

Bred kunskap

Vi har stor erfarenhet av ärenden för både anställda i ledande befattning och egenföretagare.

Här är vår nya styrelse

Den 17 maj hölls Ledarnas arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämma ska hållas vartannat år så nästa gång blir år 2024.

Läs mer om den nya styrelsen här

Foto: Benjamin Child, unsplash.com
Några röster från våra medlemmar

Tack för er fantastiska snabba återkoppling trots rådande situation.
Nöjd medlem, april 2021
Jag vill tacka er på Ledarnas a-kassa för den period jag behövt ert stöd. Ni har varit effektiva, snabba och smidiga i alla kontakter jag haft med er.
Nöjd medlem, januari 2022
Vill kvittera era båda brev till mig idag med att säga att jag är djupt imponerad av den skyndsamma och tydliga servicegrad ni uppvisat gentemot mig. Oerhört bra gjort.”
Kanslichef, Ystad mars 2022