Fem frågor och svar om företag

Jag har varit egenföretagare men har nu inga uppdrag, kan jag söka om ersättning? Yvonne, erfaren handläggare och expert på frågor om företag på Ledarnas akassa, svarar på några vanliga frågor om företag och ersättning.

Jag har ett företag registrerat, men har aldrig arbetat i företaget. Påverkar det min rätt till arbetslöshetsersättning?
Att du endast har ett företag registrerat är inget hinder för akassa, förutsatt att ingen som helst personlig verksamhet pågår i företaget. Du kan till exempel inte marknadsföra ditt företag, söka uppdrag, lämna offerter, starta upp webbsida/sociala medier, göra inköp för företagets räkning, skaffa lokal, lager eller inventarier och inte heller skriva under avtal för företagets räkning.

Jag äger en skogsfastighet. Jag avverkar inget själv, men säljer skog på ROT. Påverkar detta min rätt till ersättning om jag skulle bli arbetslös och ska söka om ersättning?
Om du endast bor på en gård med tillhörande skog som avverkas/säljs på ROT så påverkar det inte ersättningsrätten.

Hur beräknas min ersättning som företagare om jag blir arbetslös?
Om du varit företagare ska din ersättning beräknas på inkomsten från verksamheten. Grundregeln är att detta görs utifrån senaste beslut om slutlig skatt. Om det är mer fördelaktigt ska din ersättning beräknas på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt. Har akassan en fullmakt som du som företagare skickat till Skatteverket så kan vi få uppgift om taxeringar från Skatteverket.

Kan jag starta upp ett företag samtidigt som jag får ut ersättning från akassan? 
Du kan endast registrera ett företag när du har pågående arbetslöshetsersättning. Du kan däremot inte göra något annat mer än endast registrera in företaget. 

Vad innebär att mitt företag måste vara helt vilande? 
Det innebär att om du har ett företag kan varken du eller någon annan bedriva någon verksamhet i företaget. Företaget kan finnas kvar, men helt utan verksamhet.

Vill du läsa mer om ersättning som företagare rekommenderar vi att du läser vidare här