Tre grundregler

För att vara aktuell för arbetslöshetsersättning måste du uppfylla några villkor.

För att få rätt till grundersättning behöver du uppfylla

  • Grundvillkoret
  • Arbetsvillkoret

För att få rätt till ersättning som baseras på din tidigare inkomst, behöver du utöver ovanstående två villkor även uppfylla

  • Medlemsvillkoret

Du kan läsa mer om ersättningens storlek här.

Grundvillkoret 

Det innebär att de dagar som du söker ersättning för ska du vara

  • anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • aktivt arbetssökande
  • vara arbetsför och oförhindrad att arbeta minst 3 tim varje arbetsdag och minst 17 tim i veckan
  • beredd att ta alla lämpliga arbeten
  • även i övrigt till arbetsmarknadens förfogande

Med aktivt arbetssökande menas att du tillsammans med Arbetsförmedlingen tar fram en plan för vad du behöver göra för att hitta ett nytt arbete. Du rapporterar varje månad till Arbetsförmedlingen vad du har gjort utifrån planen, så kallad aktivitetsrapportering.

Arbetsvillkoret

Du ska ha arbetat i en viss omfattning innan du blev arbetslös. De senaste tolv månaderna före arbetslösheten måste du ha

  • arbetat minst 60 timmar per månad i minst sex månader eller
  • arbetat minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, dock minst 40 timmar per månad.

Arbetsvillkoret måste vara uppfyllt under medlemstiden för att du ska ha rätt till ersättning som baseras på tidigare inkomst.

Medlemsvillkoret

För att uppfylla medlemsvillkoret måste du ha varit medlem i någon akassa under tolv sammanhängande månader. Har du varit medlem i en akassa kortare tid eller inte alls, kan du vara berättigad till grundersättning.