Korta väntetider hos Ledarnas a-kassa

Under de senaste månaderna har det i media rapporterats om långa väntetider för att få ersättning från a-kassorna.

Det finns totalt 24 a-kassor i Sverige och väntetiderna varierar för närvarande relativt mycket mellan a-kassorna.

Vi, Ledarnas a-kassa, har i dagsläget inte längre väntetider än vad vi normalt sett har. Under hela 2022 har vi haft en median på två veckor för den tid det tar för en ny ersättningstagare att få ersättning. 

Vi vill vara tydliga med att alla ärenden tar olika lång tid att handlägga och även vi har ärenden som tar både kortare och längre tid än två veckor.

För den som vill läsa mer om vad exakt som menas med väntetid så kan du hitta mer information här.