Om medlemskapet

Kan jag bli medlem

Du kan bli medlem hos oss om ett eller flera av följande påståenden stämmer med din nuvarande anställning eller gjorde det när du senast arbetade.

  • Du leder egen personal – oavsett titel och nivå.
  • Du har ledande funktioner utan egen personal, men med ett ansvar för verksamheten som motsvarar andra chefers.
  • Du är egenföretagare.
  • Du är familjemedlem till någon som är egenföretagare och du arbetar själv i verksamheten.
  • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret och andra befälsområden.

Några exempel på vad våra medlemmar arbetar som

Arbetsledare Brandbefäl
Projektledare Styrman
Teamleader Enhetschef
Sjöbefäl Ekonomichef
Luftfartsbefäl Områdeschef
Försvarsbefäl VD
Polisbefäl Chef

Byta till oss från annan a-kassa

När du ansöker om medlemskap hos oss kan du ge oss fullmakt att sköta övergången från en annan a-kassa. Vi kontaktar då din nuvarande a-kassa och ser till att det inte blir något uppehåll i medlemskapstiden.

Det är inte möjligt att vara medlem i flera a-kassor samtidigt. Det betyder att vi inte kan bevilja dig medlemskap förrän din nuvarande a-kassa har avslutat ditt medlemskap.

Om du själv vill sköta övergången till oss behöver du kontakta din nuvarande
a-kassa. Avsluta medlemskapet den sista dagen i månaden och ansök om medlemskap hos oss från och med den första dagen i efterföljande månaden så att inget avbrott uppstår i medlemskapet.

Vid frågor, kontakta oss.

Medlemskap och ersättning

Du kan få rätt till ersättning från den första dagen som du blir medlem. Däremot påverkas storleken på ersättningen av hur länge du har varit medlem.

Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera a-kassor, förutsatt att det inte finns något uppehåll mellan medlemskapen.

Medlem kortare tid än tolv månader 

Om du ansöker om ersättning och har varit medlem kortare tid än tolv månader kan du få rätt till grundersättning. Ersättningen baseras på hur mycket du har arbetat innan du blev arbetssökande och kan betalas ut som tidigast från och med den dag du fyllt 20 år.

Du behöver ha arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett arbetsvillkor. Läs mer om arbetsvillkoret.

Medlem tolv månader eller längre

Om du ansöker om ersättning och har varit medlem tolv månader eller längre kan du få rätt till vad som kallas inkomstbaserad ersättning. Den ersättningen är en högre ersättning och baseras på din tidigare inkomst och hur mycket du arbetat.

Utöver att du behöver uppfylla medlemsvillkoret för inkomstbaserad ersättning, behöver du ha arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett arbetsvillkor. Läs mer om arbetsvillkoret.

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning om du aldrig har arbetat i Sverige eller om du inte har arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor.

 

Hjälpte den här sidan dig?