Vem kan bli medlem

Du kan bara vara medlem i en akassa i taget. Arbetslöshetsförsäkringen medger idag medlemskap fram till och med månaden innan man fyller 66 år.

Om något nedan överensstämmer med din nuvarande eller senaste anställning kan du ansöka om medlemskap hos oss.

  • Du har en chefsroll eller annan ledarroll
  • Du leder egen personal, oavsett din titel eller nivå
  • Du har verksamhetsansvar som motsvarar andra chefers, men utan personalansvar
  • Du är egen företagare
  • Du är familjemedlem till en företagare och du arbetar själv i verksamheten
  • Du är befäl inom sjöfarten, luftfarten, räddningstjänsten, polisen och försvaret och andra befälsområden

Bli medlem

Exempel på vad våra medlemmar arbetar som

Arbetsledare Product manager
Kontorschef Managing Director/VD
Enhetschef Teamleader
Informationschef Ekonomichef
Projektledare Lead architect
Key Account Manager IT chef
Chief Technology Officer Regionchef

Byta till oss från annan akassa

Det är inte möjligt att vara medlem i två akassor samtidigt. När ditt nuvarande medlemskap är avslutat kan vi bevilja dig medlemskap hos oss. Du kan antingen

  • ge oss fullmakt att sköta övergången från din nuvarande akassa

eller

  • så begär du själv utträde från din akassa och ansöker därefter inträde till oss.

Avsluta i så fall medlemskapet per den sista dagen i månaden och ansök om medlemskap hos oss från och med den första dagen i efterföljande månaden så blir det inget avbrott i medlemskapet.

Medlemskap och ersättning

Du kan få rätt till ersättning från den första dagen som du blir medlem. Däremot påverkas storleken på ersättningen av hur länge du har varit medlem.

Du kan räkna ihop din tid som medlem från flera akassor, förutsatt att det inte finns något uppehåll mellan medlemskapen.

Medlem kortare tid än tolv månader 

Om du har varit medlem kortare tid än tolv månader kan du få rätt till grundersättning. Ersättningen baseras på hur mycket du har arbetat innan du blev arbetssökande och kan betalas ut som tidigast från och med den dag du fyllt 20 år.

Läs mer här.

Medlem tolv månader eller längre

Har du varit medlem tolv månader eller längre kan du ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Den ersättningen är en högre ersättning och baseras på din tidigare inkomst och hur mycket du arbetat.

Läs mer här.

Ingen ersättning

Du har inte rätt till ersättning om du aldrig har arbetat i Sverige eller om du inte har arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor.

Läs mer här.