Avsluta ditt medlemskap

Vi måste få en digital eller skriftlig begäran om utträde för att avsluta ditt medlemskap. Det räcker inte att du slutar att betala avgiften.

  • Medlemskapet kan inte avslutas retroaktivt, utan tidigast i samma månad som vi får in din begäran om utträde.
  • Medlemsavgift betalas för hel månad utan avräkning och till och med sista medlemsmånaden.
  • Avgift betalas i efterskott. Avslutas medlemskapet i mars är förfallodag för avgiften den 28 i samma månad.

Innan du avslutar ditt medlemskap, ta gärna del av informationen nedan.

Pensionsåldern höjd från och med 1 januari 2023 - det betyder att du kan kvarstå som medlem till och med månaden innan du fyller 66 år.

Jag ska starta eget företag

Som medlem kan du vara anställd, driva eget företag eller kombinera anställning och eget företagande.

Du behöver inte avsluta ditt medlemskap för att du går från anställd till egen företagare eller tvärtom.

Läs här hur vi beräknar ersättning för företagare.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska studera

Att fortsätta vara medlem under studietiden är en trygghet om du efter avslutade studier inte direkt hittar ett arbete.

Läs mer om hur vi beräknar ersättning för studietid.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag får aktivitetsstöd

Har du aktivitetsstöd sänks ersättningen om du avslutar ditt medlemskap i akassan.

Kontakta Försäkringskassan eller läs mer på deras hemsida.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska gå ur eller byta fackförbund

Du kan vara medlem enbart i akassan även om du väljer att avsluta ditt medlemskap i ett fackförbund.

Inkomstförsäkring tecknas via fackförbundet och påverkas om du avslutar ditt medlemskap där. Du måste också vara medlem i en akassa för att kunna teckna inkomstförsäkringen.

Du kan fortsätta vara medlem hos oss även om du byter från ett fackförbund till ett annat, så länge du har en ledande befattning.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag går snart i pension

Ditt medlemskap avslutas automatiskt månaden innan du fyller 66 år.

Om du valt att gå i pension före 66 års ålder ska du begära utträde skriftligt eller digitalt för att avsluta ditt medlemskap. 

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska byta akassa

Tänk på att skicka inträdesansökan till den nya akassan innan du ansöker om utträde från oss så att det inte blir avbrott i ditt medlemskap vid övergången mellan akassorna.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska flytta utomlands

Inom EU/EES försäkrar du dig i det land du arbetar i. Flyttar du tillbaka till Sverige ansöker du snarast om medlemskap här igen.

Har du lön från Sverige eller flyttar med partner som har det, ska du fortsätta att vara medlem i akassan i Sverige.

Läs om utlandsarbete och akassa här.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag är säker på att jag vill avsluta mitt medlemskap

Avsluta, klicka här.