Om du saknar svenskt personnummer

Du som saknar svenskt personnummer och svenskt BankID, men har ett samordningsnummer, kan ansökan om medlemskap genom att fylla i blanketten Ansökan om medlemskap och posta den till oss. Du hittar vår postadress här. Observera att du tidigast kan ansöka om medlemskap när du har ditt svenska samordningsnummer.

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer, även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Skatteverket tilldelar samordningsnummer efter be­gäran. Samtliga statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära samordningsnummer. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

In English

If you don't have a Swedish social security number or a Swedish BankID but have a coordination number, you can apply for membership by filling in the form Ansökan om medlemskap (Membership application) and send it to us. You find our postal address here. Please note that you need to have your coordination number to apply.

Coordination number

Coordination numbers enable Swedish public authorities and other organisations with a public function to identify people who are not currently – and have never been – registered at an address in Sweden.

Coordination numbers are assigned by the Swedish Tax Agency on request. All government authorities, and certain private universities, have the right to request a coordination number to be issued for an individual. Link to the Swedish Tax Agency.