Saknar du svenskt personnummer

Har du inte svenskt personnummer och svenskt BankID, men har ett samordningsnummer, kan du ansöka om medlemskap genom att fylla i blanketten Ansökan om medlemskap och skicka den till adressen längst ned på blanketten.

Observera! Du kan tidigast ansöka om medlemskap när du har fått ditt svenska samordningsnummer.

Samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer, även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Skatteverket tilldelar samordningsnummer efter be­gäran. Samtliga statliga myndigheter och vissa privata högskolor har rätt att begära samordningsnummer. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

In English

If you don't have a Swedish social security number or a Swedish BankID but you have a coordination number, you can apply for membership by filling in the form Ansökan om medlemskap (Membership application) and send it to the address on the form.

Please note that you need to have your coordination number before you apply for membership.

Coordination number

Coordination numbers enable Swedish public authorities and other organisations with a public function to identify people who are not currently – and have never been – registered at an address in Sweden.

Coordination numbers are assigned by the Swedish Tax Agency on request. All government authorities, and certain private universities, have the right to request a coordination number to be issued for an individual. Link to the Swedish Tax Agency.