Nya regler för företagare från och med 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 kommer nya regler där möjligheten att göra uppehåll i sin verksamhet kommer att begränsas till en gång var tredje år.

De tillfälliga reglerna om att kunna lägga ett företag vilande obegränsat antal gånger som infördes under pandemin försvinner 31 december 2023. Innan de tillfälliga reglerna trädde i kraft gick det att göra ett uppehåll i verksamheten var femte år. Nu återgår reglerna till att begränsa antalet gånger till en gång var tredje år. Utöver begränsningar i antalet gånger ett företag kan läggas vilande kommer det från och med 1 januari inte längre vara möjligt att marknadsföra sitt företag jämsides med pågående ersättning. 

Vilande företag innebär ingen verksamhet
Att lägga företaget vilande innebär att du styrker att det inte sker någon som helst verksamhet i företaget. Det får inte ske något arbete och ingen marknadsföring. Det enda du får göra i ett vilande företag är de lagstadgade skyldigheterna såsom deklaration och inbetalning av skatt.

Mera information om företagare och ersättning hittar du här

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande gällande dessa förändringar i förordningen.