Är du arbetsgivare?

arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare utfärda arbetsgivarintyg digitalt till den det berör. 

Logga in på arbetsgivarintyg.nu med e-legitimation

Fyll i uppgifterna gällande den anställda/tidigare anställda

Signera intyget. 

Om du inte har e-legitimation kan du ändå fylla i med hjälptexter och sedan skriva ut arbetsgivarintyget. 

Arbetsgivarintyg.nu är en tjänst utvecklad av Sveriges a-kassor och kan användas kostnadsfritt av alla arbetsgivare.

Arbetsgivaren är enligt 47 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran utfärda ett Arbetsgivarintyg på särskilt framtaget formulär.