Avsluta ditt medlemskap

Innan du avslutar ditt medlemskap vill vi informera om fördelarna med att stanna kvar som medlem i a-kassan.

Har du valt att bli egen företagare? Eller börjat studera? I så fall kan du fortsätta att vara medlem och fortfarande ha rätt till ersättning.


Läs nedan om varför det kan vara en god idé att fortsätta att vara medlem hos oss. Om du är osäker på om du ska avsluta ditt medlemskap eller inte – kontakta oss per telefon. 

Jag ska starta företag

Många av våra medlemmar arbetar inte som anställda utan är antingen egenföretagare eller är både anställda och egenföretagare.

Du behöver inte lämna oss för att du planerar att bli eller redan har blivit egenföretagare. Det arbete du utfört i ditt företag kan ge dig rätt till ersättning.

Här kan du läsa mer om hur vi beräknar ersättning för företagare.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska studera

Det kan vara en god idé att stå kvar i a-kassan även om du för tillfället inte arbetar på grund av studier, eftersom du kan ha rätt till arbetslöshets-
ersättning när studierna är avslutade.

Att fortsätta vara medlem i a-kassan under studietiden kan vara en trygghet om du efter avslutade studier inte direkt skulle hitta ett arbete. 

Här kan du läsa mer om hur vi beräknar ersättning för studietider.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag får aktivitetsstöd

Om du beviljats aktivitetsersättning utbetalas din ersättning inte längre av a-kassan. Däremot påverkas storleken på din aktivitetsersättning om du är medlem i en a-kassa eller inte.

Kontakta Försäkringskassan om hur din ersättningsnivå skulle påverkas om du väljer att avsluta ditt medlemskap i a-kassan.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag ska byta fackförbund

Att du byter fackförbund betyder inte att du även måste byta a-kassa. Det går utmärkt att vara medlem hos oss även om du byter från fackförbundet Ledarna till något annat fackförbund, så länge du fortsatt har en ledande befattning.

Du kan vara medlem i a-kassan även om du väljer att helt avsluta ditt medlemskap i ett fackförbund.

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag går snart i pension

Ditt medlemskap avslutas automatiskt månaden innan du fyller 65 år. Om du valt att gå i pension innan 65 behöver du själv avsluta ditt medlemskap. 

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Jag byter till annan a-kassa

Tänk på att skicka in din inträdesansökan till den nya a-kassan innan du ansöker om utträde från oss. Detta för att det inte ska bli ett avbrott i ditt medlemskap vid övergången mellan a-kassorna.

Jag är säker på att jag vill avsluta mitt medlemskap

Vill du avsluta ditt medlemskap, klicka här.

Hjälpte den här sidan dig?