Vanliga frågor

Medlemskap

Hur blir jag medlem i Ledarnas akassa?

För att kunna bli medlem i Ledarnas akassa behöver du arbeta som chef, ledare eller driva ett eget företag. 

Inträde ansöker du digitalt via vår hemsida med hjälp av mobilt BankID eller e-legitimation. Om du istället behöver ansökningsblankett kontaktar du oss.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemskapet kostar 150 kronor per månad. Det är lika för alla medlemmar, oavsett inkomst eller förutsättningar.

Från och med 1 juli 2022 är det möjligt att göra skatteavdrag med motsvarande 25 procent av medlemsavgiften. Som medlem i Ledarnas akassa betyder det att kostnaden för medlemskapet sänks från 150 kronor till cirka 112 kronor per månad. Du behöver inte göra någonting utan avdraget kommer att skötas automatiskt på skattsedeln.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Måste jag vara med i facket för att vara med i akassan?

Nej, du måste inte vara medlem i ett fackförbund för att söka medlemskap i akassa.

Jag vill byta till Ledarnas akassa. Hur gör jag? 

Det enda du behöver göra är att fylla i vår inträdesansökan.

I ansökan kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt nuvarande medlemskap i annan akassa. Vi ser då till att du får med den medlemstid du redan tjänat in och att det inte blir något glapp i medlemstiden.

På knappen under kan du fylla i en elektronisk inträdesansökan.

Bli medlem

Jag tänker starta eget företag. Kan jag vara kvar som medlem?

Ja, du kan kvarstå som medlem hos oss, eftersom vi försäkrar även dem som driver eget företag.

Jag ska gå i pension. Vad händer med mitt medlemskap?

Enligt gällande regler upphör ditt medlemskap automatiskt utan uppsägning per den sista i månaden innan du fyller 66 år.

Om du går i pension tidigare måste du själv begära utträde för att avsluta ditt medlemskap. Det kan du göra här: länk

Medlemsavgift betalas till och med sista medlemsmånaden med förfallodag den 28:e då vi har efterskottsbetalning.

Arbetssökande

Jag kommer att bli arbetslös. Vad ska jag göra först?

Du ska skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du kan göra det digitalt på Arbetsförmedlingens hemsida.

Du skickar också in en ersättningsansökan till oss via Mina sidor.

Hur din anställning avslutades har betydelse för vilka uppgifter vi behöver för att kunna fatta beslut i ditt ärende.

Läs mer om vad du ska göra och vilka uppgifter vi behöver här.

Jag har inte fått mitt arbetsgivarintyg. Vad ska jag göra?

I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg till akassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

Om du har svårt att få arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta oss så informerar vi dig om vilka handlingar du istället kan behöva skicka in.

Kontakta oss

Jag funderar på att starta eget företag. Vad gäller då?

Om du startar eget företag under tid då du är arbetssökande kommer det att påverka din ersättning. Det är vi som bedömer från och med när du räknas som företagare och därmed inte längre är arbetssökande.

Om du funderar på att starta ett företag rekommenderar vi att du kontaktar oss så snart som möjligt!

Du kan läsa mer om start av företag här

Ersättning

Måste jag ta vilket arbete som helst?

När du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning från akassan. Det innebär att du inte har rätt att kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde. Du har heller inte rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt.

Skulle det finnas något som hindrar dig från att ta arbete ska hindret undanröjas så snart det går. 

Jag har en extra inkomstförsäkring. Vad gäller för den?

Om du har en extra inkomstförsäkring kontaktar du ditt fackförbund som administrerar den försäkringen.

Om du är medlem i Fackförbundet Ledarna:

Läs mer här

När och hur ska jag fylla i mina tidrapporter?

För att få ersättningen utbetald ska du tidrapportera i Mina sidor när veckan har passerat. Du kan göra det tidigast på söndag kväll innevarande vecka.

Ersättning betalas ut på torsdagar följande vecka om du har tidrapporterat senast måndag kväll.

Läs mer här hur tidrapporterna ska fyllas i.

Hur länge kan jag få ersättning från akassan?

I normala fall får du ersättning i högst 300 dagar.

Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut kan du ha rätt till ytterligare 150 ersättningsdagar. 

Är det skatt på ersättning från akassan?

Ja, du betalar skatt på ersättningen från akassan. Den är också pensionsgrundande, vilket betyder att du tjänar in allmän pension när du får ersättning från akassan.

Får jag olika ersättning beroende på vilken akassa jag är medlem i?

Nej, du får ersättning på samma villkor oavsett vilken akassa du är medlem i. Samtliga akassor följer Lagen om arbetslöshetsförsäkring som beslutas om av riksdag och regering.

Hur lång karens är det innan jag får ersättning från akassan?

När du påbörjar en ny ersättningsperiod får du alltid vänta två dagar innan akassan börjar betala ut din ersättning. De kallas för karensdagar. Ibland kan du få vänta fler dagar, till exempel om du har blivit arbetslös för att du har sagt upp dig själv.