Egen uppsägning

Av lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) framgår att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar om personen utan giltig anledning sagt upp sig från sin anställning eller på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete.

Från 1 oktober 2022 säger nya regler att bestämmelsen om avstängning inte ska tillämpas

  • om arbetet upphört enligt en överenskommelse som har träffats sedan arbetsgivaren har tagit initiativ till att skilja sökanden från arbetet, eller

  • genom en uppsägning från arbetsgivarens sida och frågan om uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller en förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal. Under tiden som tvisten pågår har den sökande rätt till arbetslöshetsersättning.

Viktigt

Om du säger upp dig riskerar du avstängning i 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 veckor om du är arbetslös på heltid. Detsamma gäller om du väljer att avsluta ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltig anledning.

Som mest kan fem avstängningsdagar per vecka räknas av.

Blir du avstängd 45 dagar ska du skriva in dig hos Arbetsförmedlingen första vardagen efter att anställningen har upphört, för att avstängningsdagarna ska börja avräknas.

Du ska också fylla i en ansökan om ersättning och löpande skicka in tidrapporter till oss.

Vad räknas som avstängningsdag

Avstängningsdagarna är en sanktion och därför räknas exempelvis inte dagar som du får ersättning någon annanstans ifrån.

Dagar som räknas av är dagar som man antingen

  • varit inskriven hos Arbetsförmedlingen och helt eller delvis varit arbetslös, eller
  • arbetat minst tre timmar.

​Slippa avstängningsdagar

Det kan finnas giltiga skäl att inte stängas av trots att du sagt upp sig själv, men villkoren är högt satta. Exempel på vad som skulle kunna vara giltiga skäl är sjukdom, mobbing och trakasserier, familjeskäl och flytt. 

Skälen måste vara väl dokumenterade och styrkta av till exempel läkare. Annat exempel är att försök till omplacering hos arbetsgivaren ska ha undersökts och inte varit möjlig och vara väl dokumenterat då vi kommer att begära in alla underlag.

Hur påverkas inkomstförsäkringen

Har du tecknat en inkomstförsäkring gäller den oftast inte om du säger upp dig själv och blir avstängd från arbetslöshetsersättning. Kontakta ditt fackförbund eller försäkringsbolaget om vilka regler som gäller för just dig.