Bisyssla

En bisyssla är ett extraarbete i form av en anställning eller i egen verksamhet som du haft vid sidan om ett heltidsarbete.

Villkor för godkänd bisyssla

Haft extraarbetet vid sidan av ditt heltidsarbete i minst 12 månader innan du blev arbetslös.

Du måste ha utfört faktiskt arbete i både heltids- och i extraarbetet.

Extraarbetet får inte utgöra ett hinder för att du ska kunna ta ett nytt heltidsarbete.

Att bisysslan inte utökas under arbetslösheten.

Finns ett tak för hur mycket du kan tjäna i bisysslan per vecka.

Ansök om godkännande

  • Samtidigt som du ansöker om ersättning kan du ange att du söker om att få bisysslan godkänd.
  • Om bisysslan är en anställning - begär ett arbetsgivarintyg av arbetsgivaren via Mina sidor.
  • Om du utfört extraarbetet i eget företag fyller du i Frågor för företagare i Mina sidor.

Du får ett skriftligt beslut

Om ditt extraarbete godkänns som bisyssla skickar vi ett beslut om det.

I det framgår tydligt hur många timmar du kan arbeta i bisysslan och hur mycket du får tjäna per vecka. Beräkningarna baseras på hur du arbetat i extraarbetet före arbetslösheten.

Förändringar i godkänd bisyssla

Eftersom godkännandet av bisysslan reglerar både tid och inkomst per vecka i en bisyssla är du skyldig att skicka meddelande om alla former av förändringar till oss.

Ska jag tidrapportera

Arbetad tid i godkänd bisyssla ska inte redovisas i dina tidrapporter.

Kontroller

Vi kan komma att be dig om att skicka in uppgifter till oss om både arbetad tid i och inkomster från bisysslan