Pension

Pensionsåldern höjd från 1 januari 2023 - det betyder att du kan kvarstå som medlem till och med månaden innan du fyller 66 år.

Medlemskap och ersättning upphör vid 66 års ålder enligt gällande lagstiftning.

  • Månaden innan man fyller 66 år avslutas medlemskapet i en akassa automatiskt.
  • Rätten till arbetslöshetsersättning upphör samtidigt.
  • Går du i pension tidigare och vill avsluta medlemskapet, måste du begära utträde för att inte behöva betala medlemsavgift mer.

Akassa och pension

Det går att kombinera akassa och uttag av pension, men det påverkar ersättningen från oss eftersom vi bara ersätter tid som du är arbetssökande.

När du börjar ta ut pension ska beloppet samordnas med ersättningen från akassan.

Skicka pensionsbeslut till oss

Är du arbetslös och har rätt till pension eller pensionsliknande ersättning ska du meddela oss det omgående.

Skicka pensionsbeslutet via Mina sidor eller post. Ändras pensionsbeloppet ska du omedelbart meddela ändringen till oss.

Den allmänna pensionen

Om du gör uttag i förtid av den allmänna pensionen ska det göras pensionsavdrag när du ansöker om ersättning från akassan. Det gäller även om du bara tar ut din premiepension.

Tjänstepension

Många får en tjänstepension som arbetsgivaren har betalat in till ett tjänstepensionsbolag. Om du beviljats tjänstepension innan du fyller 66 år ska den samordnas med akassan.

Pensionsavdragets storlek

Oavsett om du tar ut allmän pension eller tjänstepension minskas ersättningen från akassan med 1/22 av pensionsbeloppet som utbetalas per månad. Med det menas att det är den ersättning du får utbetalad per dag från akassan, dagpenningen, som minskas med 1/22 av pensionsbeloppet per månad. Om pensionsavdraget blir så stort att den återstående arbetslöshetsersättningen understiger 10 kronor per dag kommer den inte att betalas ut.

Privat pensionssparande

Privata pensionsförsäkringar som inte betalats av arbetsgivare påverkar som regel inte arbetslöshetsersättningen. Undantag kan dock vara

  • om de har anknytning till en tidigare anställning eller
  • om du bedrivit eget företag och genom företaget gjort pensionsavsättningar

Pension eller avgångsvederlag

Ibland kan frågan uppkomma om en ersättning som utbetalas av din arbetsgivare är en pension eller ett avgångsvederlag. Ersättning som betalas ut på grund av att en anställning upphör betraktas som avgångsvederlag, oavsett benämning. Under tid med avgångsvederlag har du ingen rätt till ersättning från akassan.