Sjukdom 

Blir du arbetslös baseras din arbetslöshetsersättning som regel på arbete som du utfört de tolv månader som närmast föregått arbetslösheten. Om du under denna period har varit sjuk på hel- eller deltid kan det påverka din ersättning.

Sjuk på heltid 

Har du varit sjukskriven hela månader ska arbetslöshetskassan inte räkna med de månaderna som grund för arbetslöshetsersättning, utan istället se på arbete som du utfört före sjukperioden. Den längsta tiden med sjukdom som kan hoppas över är som regel fem år.

Sjuk på deltid 

Har du arbetat mindre än 80 timmar en månad och varit sjukskriven resterande del, kan vi bortse från månaden för att istället se på månader före sjukdomsperioden.

Om du har arbetat minst 80 timmar en månad och fått sjuklön och/eller sjukpenning för någon del av månaden, ska både den arbetade tiden och sjuklönen ligga till grund för arbetslöshetsersättningen.

Sjukersättning 

Sjukersättning ska aldrig ligga till grund för arbetslöshetsersättning.

Hur inhämtas uppgifter vid sjukdom

Har du varit sjuk och haft sjukpenning hämtas uppgifter från Försäkringskassan. Om du har varit sjuk och fått sjuklön ska din arbetsgivare ange sjuklön när arbetsgivarintyget utfärdas.

Har du inte fått sjuklön från arbetsgivaren och/eller sjukpenning alternativt sjukersättning från Försäkringskassan kan du styrka sjukdom genom att skicka läkarintyg till oss.

Hjälpte den här sidan dig?