Pension

Om du får någon form av pension utbetald eller om någon ändring av din pension sker ska du meddela a-kassan omgående.

Det gör du enklast via Mina sidor.

Den allmänna pensionen

Om du gör uttag i förtid av den allmänna pensionen, ska det göras pensionsavdrag när du ansöker om arbetslöshetsersättning.

Tjänstepension

Många får en tjänstepension som arbetsgivaren har betalat in till ett tjänstepensionsbolag. Om du beviljats tjänstepension innan du fyller 65 år ska den samordnas med arbetslöshetsersättningen.

Pensionsavdragets storlek

Oavsett om du tar ut allmän pension eller tjänstepension minskas ersättningen från a-kassan med 1/22 av pensionsbeloppet som utbetalas per månad. Om pensionsavdraget blir så stort att den återstående ersättningen från a-kassan understiger 10 kronor per dag kommer den inte att betalas ut.

Privat pensionssparande

Privata pensionsförsäkringar påverkar som regel inte arbetslöshetsersättningen. Undantag kan dock vara

  • om de har anknytning till en tidigare anställning eller
  • om du bedrivit eget företag och genom företaget gjort pensionsavsättningar

När du ansöker om arbetslöshetsersättning ska du skicka in en kopia på beslut om pension så att vi kan bedöma om den ska likställas med en privat pension eller inte.

Pension eller avgångsvederlag

Ibland kan frågan uppkomma om en ersättning som utbetalats av din arbetsgivare är en pension eller ett avgångsvederlag. Ersättning som betalas ut på grund av att en anställning upphör betraktas som avgångsvederlag, oavsett benämning. Under tid med avgångsvederlag har du ingen rätt till ersättning från a-kassan. 

Pension vid 65 år

Månaden före du fyller 65 år upphör din rätt till arbetslöshetsersättning. Då avslutas också ditt medlemskap i a-kassan automatiskt. Du behöver fullfölja betalning av din medlemsavgift till och med den sista månaden du är medlem.

Hjälpte den här sidan dig?