Överhoppningsbar tid

Ett av villkoren att uppfylla för att få ersättning är arbetsvillkoret under de senaste tolv månaderna (kvalifikationstiden) innan arbetslösheten. Om du varit förhindrad att arbeta alla månaderna tittar vi på om just de månaderna kan ses som överhoppningsbar tid.

Fem år tillbaka

Vi kan gå tillbaka upp till fem år för att se om du har tillräckligt med arbetad tid för att lyckas uppfylla arbetsvillkoret, förutsatt att de fem åren kan räknas som överhoppningsbar tid.

Vad är överhoppningsbart

Sjukfrånvaro

 • Tid med ersättning från Försäkringskassan.

Kan styrkas med läkarintyg om du inte fått ersättning från Försäkringskassan.

Föräldrapenning eller vård av barn

Månader som du varit hemma

 • och haft hel föräldrapenning minst på halvtid.
 • och vårdat eget barn yngre än två år utan föräldrapenning.
 • vid adoption av barn (ej senare än två år efter barnets ankomst).
 • och haft tillfällig föräldrapenning minst på halvtid.

Heltidsstudier

 • Studierna måste vara avslutade antingen för att du är klar eller för att du hoppat av.
 • Du ska ha fyllt 25 år när studierna avslutas eller så har du arbetat heltid i minst fem månader före studierna.

Annat

 • inte fått arbeta efter beslut enligt smittskydds- eller livsmedelslagen
 • vårdat närstående enligt reglerna om närståendevård
 • tvångsvårdats för missbruk
 • varit rekryt i militärutbildning
 • arbetat med särskilt anställningsstöd
 • suttit frihetsberövad
 • följt med partner och sambo som arbetat utomlands för arbetsgivare med säte i Sverige och fått svensk lön

Ej överhoppningsbart

Månader då du har arbetat mer än 60 timmar kan aldrig hoppas över. Dessa månader räknas istället med i arbetsvillkoret.