Föräldraskap

Om du varit hemma och tagit hand om dina barn med eller utan föräldrapenning eller ledig för vård av barn, kommer den tiden att påverka din arbetslöshetsersättning.

Föräldraledig innan arbetslöshet

Blir du arbetslös baseras din ersättning från a-kassan som regel på arbete som du utfört de tolv månader som närmast föregått arbetslösheten. Om du har varit

  • föräldraledig på hel- eller deltid eller
  • hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning

under den perioden kan det påverka din ersättning från a-kassan.

Förälder och arbetssökande

För att kunna få rätt till arbetslöshetshetsersättning som arbetssökande förälder måste du

  • ha barnomsorgen ordnad.
  • kunna arbeta minst 3 timmar per dag, totalt minst 17 timmar per vecka.

På din anmälan om arbetslöshet anger du hur många timmar per vecka du kan arbeta och vem som har hand om barnomsorgen för dina barn som är under 10 år. Det spelar ingen roll om du har privat eller kommunal barnomsorg.

Det viktiga är att du står till arbetsmarknadens förfogande.

All föräldraledighet ska deklareras på tidrapporten

Du kan inte få ersättning från a-kassan för samma tid som du ska vara föräldraledig. Om du vill vara föräldraledig enstaka dagar ska du istället redovisa det på dina tidrapporter.

All tid som du har haft ersättning från Försäkringskassan ska tas med på tidrapporten till a-kassan. Du behöver inte skilja på om du har haft föräldrapenning på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. Detsamma gäller om du har haft tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning eller 10-dagar. Varje dag ska rapporteras, även lördagar och söndagar.

Om du är arbetssökande, men istället vill vara föräldraledig längre än två veckor ska du meddela Arbetsförmedlingen.

 

Hjälpte den här sidan dig?