Förälder

Om du varit hemma och tagit hand om dina barn med eller utan föräldrapenning eller varit ledig för vård av barn, kommer den tiden att påverka din arbetslöshetsersättning.

Föräldraledig innan arbetslöshet

Blir du arbetslös baseras din ersättning från akassan som regel på arbete som du utfört de tolv månader som närmast föregått arbetslösheten. Om du har varit

  • föräldraledig på hel- eller deltid eller
  • hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning

under den perioden kan det påverka din ersättning från akassan.

Förälder och arbetssökande

För att kunna få rätt till arbetslöshetshetsersättning som arbetssökande förälder måste du

  • ha barnomsorgen ordnad
  • kunna arbeta minst 3 timmar per dag, totalt minst 17 timmar per vecka

På din anmälan om arbetslöshet anger du hur många timmar per vecka du kan arbeta och vem som har hand om barnomsorgen för dina barn som är under 10 år. Det spelar ingen roll om du har privat eller kommunal barnomsorg.

Det viktiga är att du står till arbetsmarknadens förfogande.

Om du är arbetssökande, men istället vill vara föräldraledig längre än två veckor ska du meddela det till Arbetsförmedlingen.