Aktivitetsstöd

Arbetsförmedlingen kan besluta om insatser i form av arbetspolitiska program eller utbildningar så att du snabbare kommer ut i arbetslivet. Blir du hänvisad till sådan aktivitet måste du tacka JA till det.

Har du tackat NEJ till hänvisad aktivitet och därför förlängt din arbetslöshet kommer akassan att utreda orsaken och fatta beslut om en eventuell avstängning från ersättning.

  1. Första gången stängs du av från ersättning i 5 ersättningsdagar.

  2. Andra gången stängs du av från ersättning i 10 ersättningsdagar.

  3. Tredje gången stängs du av från ersättning i 45 ersättningsdagar.

  4. Fjärde gången inom samma ersättningsperiod förlorar du din rätt till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Ersättningsperiod och aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd betalas ut av Försäkringskassan och samordnas med akassan, eftersom dagarna med aktivitetsstöd ska dras av från din ersättningsperiod.

Utbetalning aktivitetsstöd

Till skillnad från ersättningen från akassan som betalas ut veckovis, betalas aktivitetsstödet från Försäkringskassan ut månadsvis.

Vara kvar i akassan

Det är viktigt att du förblir medlem i akassan även om du har aktivitetsstöd. Går du ur akassan sänks aktivitetsstödet från Försäkringskassan.

Aktivitetsstöd och inkomstförsäkringen

Akassan administrerar inte inkomstförsäkringen utan den brukar tecknas via fackförbundet. Vad som gäller för inkomstförsäkringen när du har aktivitetsstöd behöver du kontrollera med dem du tecknat din inkomstförsäkring hos.