Hur länge är man ombud?

Valet av ombud och suppleanter gäller för tiden från ordinarie föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma, vilket betyder att mandattiden för valda ombud och suppleanter är två år. Mandatet upphör om ombudet eller suppleanten utträder ur akassan.