Ledarnas akassas styrelse från 2022

Den 17 maj 2022 hade akassan sin ordinarie förenings-
stämma. Föreningsstämma ska hållas vartannat år så nästa gång blir det år 2024.

Ändringar i styrelsen

Håkan Blomqvist avgick som ordförande efter 16 år i styrelsen då han gått i pension. Ny ordförande är Susanne Andersson, som tidigare haft posten som vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Laura Luna som varit styrelseledamot sedan förra stämman.

Ny att väljas in i styrelsen blev Karin Wrannvik som går in som suppleant. Övriga ledamöter valdes om.

Ordinarie ledamöter

 • Susanne Andersson, ordförande
 • Laura Luna, vice ordförande
 • Anders Lehult
 • Andreas Tengberg
 • Leif Tallskog, utsedd av IAF

Suppleanter

 • Johan Wegin
 • Karin Wrannvik
 • Robert Johansson, utsedd av IAF.

  * Från och med 1 januari 2023 har Robert Johansson ersatts av Magnus Schultzberg.

Revisorer

 • Christer Gustafsson, förtroendevald revisor
 • Loredana Jelmini, revisorssuppleant

 

Foto: Benjamin Child, Unsplash.com