Hur kallas ombuden till föreningsstämman?

Akassans kansli skickar i god tid en skriftlig kallelse till varje ombud.

Förhinder att närvara anmäler ombudet eller suppleanten till akassans kansli och det är kansliet som kallar ersättaren. Ombudet eller suppleanten får inte på egen hand kalla eller skicka någon annan som ersättare.