Tidrapportering

Söker du ersättning från a-kassa ska du tidrapportera för att kunna få ersättning utbetald.

Du gör det veckovis och även lördagar och söndagar ska rapporteras. Det är viktigt att du rapporterar rätt utifrån din situation; är du arbetslös, sjuk, hemma för vård av barn, arbetar, har semester eller kan inte ta arbete av annan anledning.

Enklast gör du det via Mina sidor. Använder du inte den digitala tjänsten, behöver du kontakta oss så kan vi skicka papperskassakort till dig.

Hur ska jag redovisa min tid

Är arbetssökande på heltid

Är du helt arbetslös ska du inte fylla i någon sysselsättningsgrad eller arbetstid, utan endast redovisa under rubriken Arbetslös.

Abetar hel-/deltid eller med varierande arbetstid

För dig som får en heltidsanställning

Ska du arbeta heltid under en längre tid behöver du inte tidredovisa under perioden som du arbetar.

Om anställningen påbörjas i mitten av en vecka ska du deklarera arbete från och med den veckodag anställningen inleds. Därefter behöver du inte skicka in ytterligare tidrapporter/kassakort.

Du ska också meddela Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande.

Om anställningen avslutas och du på nytt ska ansöka om ersättning ska du anmäla dig hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag och skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan.

För dig som är deltidanställd med fastställt arbetsmått

Arbetar du deltid med schemalagd arbetstid och med en fastställd sysselsättningsgrad ska du redovisa omfattningen i procent av heltid under Anställningens omfattning (pågående) om du använder Mina sidor eller under Sysselsättningsgrad om du använder papperskassakort. Tiden ska inte redovisas särskilt dag för dag. Det gäller oavsett om du har månadslön eller timlön.

Om din deltidsanställning påbörjas mitt i en vecka behöver du räkna om din sysselsättningsgrad till timmar per dag och sedan redovisa den tiden dag för dag under den första veckan. Detsamma gäller om din deltidsanställning upphör mitt i en vecka.

Exempel
Du blir anställd med en sysselsättningsgrad på 50%. Anställningen börjar en onsdag.

En heltid i arbetslöshetsförsäkringen motsvarar alltid 40 timmar och en arbetsvecka motsvarar 5 dagar.

Du behöver då redovisa 0,5 * 40 = 20 timmar / 5 = 4 timmar per dag onsdag, torsdag och fredag den veckan som anställningen inleds.

Måndag, tisdag samt lördag och söndag ska du redovisa arbetslös.

För dig som arbetar övertid eller mertid

Med mertid avses allt arbete som du utför utöver din ordinarie sysselsättningsgrad. Den extra arbetstiden ska du redovisa dag för dag i rutorna för arbetade timmar.

För dig som har en behovsanställning eller är timavlönad

Redovisa dag för dag de timmar du arbetat eller fått lön för under veckan, även lördag och söndag samt kvällar och nätter.

Ojämnt fördelad arbetstid ska avrundas uppåt till närmaste halvtimme. Om du exempelvis arbetat 7 timmar och 25 minuter ska du deklarera 7,5 timmars arbete den dagen. Se även Jour- eller beredskapstid.

Tillägg för obekväm arbetstid

Tillägg för obekväm arbetstid och andra lönetillägg som inte påverkar din arbetstid ska inte redovisas som extra tid på tidrapporten/kassakortet.

Arbetar deltid, men har arbetsfria dagar

För dig som har anställning med fastställt arbetsmått

Om du inte arbetar men får lön, till exempel under en helgdag eller klämdag, ska du redovisa din anställnings omfattning i procent under Anställningens omfattning (pågående) om du använder Mina sidor eller under Sysselsättningsgrad om du använder papperskassakort. Det gäller även om du är arbetsbefriad på grund av uppsägningslön.

För dig som har behovsanställning eller är timavlönad

Du ska redovisa den faktiska tid som du har utfört arbete. Om du under en helgdag eller klämdag varken arbetar eller får lön ska du deklarera arbetslös den dagen.

I mitt arbete har jag jour- eller beredskapstid

Har du betald jour- eller beredskapstid ska du deklarera arbete de timmarna även om du inte behöver arbeta. Det gäller även för sovande jour- eller beredskapstid.

Redovisa ledighet eller semester

Är du arbetslös och vill ta ledigt från ditt arbetssökande ska du fylla i Kan inte ta arbete om du använder Mina sidor eller Förhindrad om du använder papperskassakort.

Om du har en deltids- eller timanställning som du är ledig från ska du deklarera Semester.

Semesterdagar är alltid hela dagar. Det innebär att du som normalt arbetar del av dag ska deklarera hela dagen under rubriken Semester. Även dagar med obetald semester ska redovisas.

Vid längre semester än en vecka räknas även arbetsfria dagar som semesterdagar. Det gäller både för en hel- och deltidsanställd.

Jag får ersättning från Försäkringskassan

Sjukdom, föräldrapenning och andra ersättningar från Försäkringskassan

Du ska deklarera de dagar du varit sjuk, med eller utan sjukpenning/sjuklön, haft föräldrapenning (även garantidagar och tillfällig föräldrapenning), havandeskapspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning under Sjuk/föräldrapenning. Det gäller även lördagar, söndagar och helgdagar.

Läs mer om hur föräldraskap och föräldrapenning kan påverka din a-kassa.

Karensdagar vid sjukpenning

Även karensdagar i samband med sjukdom ska redovisas under Sjuk/föräldrapenning.

Jag får sjuklön från min arbetsgivare

Dagar din arbetsgivare betalar sjuklön för ska du redovisa under Sjuk/föräldrapenning.

Får aktivitetsstöd från Försäkringskassan

Har du beviljats helt aktivitetsstöd ska du kryssa i det under Kan ej ta arbete om du använder Mina sidor eller Förhindrad om du använder papperskassakort.

Om du beviljats aktivitetsstöd under en längre period behöver du inte skicka in tidrapport/kassakort. När perioden med aktivitetsstöd avslutats ska du kontakta Arbetsförmedlingen.

Har pension eller ska börja ta ut pension

Genom att signera din tidrapport/ditt kassakort har du intygat på heder och samvete att uppgifterna du lämnat är korrekta. 

Pension har inget eget utrymme på tidrapporten/kassakortet. Det är därför ytterst viktigt att du på annat sätt informerar a-kassan om du ansökt om och beviljats pension av något slag.

Arbetar deltid och får ersättning från a-kassan

Arbetar du deltid kan du få arbetslöshetsersättning 60 veckor inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då du inte arbetar. Ersättning betalas ut för den arbetslösa tid som kvarstår per vecka.

Begränsningen av antal ersättningsdagar i kombination med deltidsarbete gäller alla anställningsformer.

Även semester räknas som arbetad tid.

Begränsningsregeln gäller endast veckor med arbetslöshetsersättning, inte veckor med aktivitetsstöd. Veckor där du påbörjat eller avslutat en anställning räknas, men inte om det bara dragits karensdagar.

Är du ensamstående med egna barn under 18 år, som på grund av vårdnad eller umgänge bor helt eller delvis i ditt hem, kan du anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du förbrukat dina 60 deltidsveckor. Mer information om detta får du från Arbetsförmedlingen.

Har eget företag eller håller på att starta eget företag

Bedriver du verksamhet i eget företag saknar du i normalfallet rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du har eget företag där du avslutat din verksamhet mitt i en vecka, ska du redovisa Kan ej ta arbete om du använder Mina sidor eller deklarera Förhindrad om du använder papperskassakort de dagar som leder fram till att verksamheten avslutats.

Start av ny verksamhet/nytt företag

Om du håller på att starta ett företag ska du fylla i Håller på att starta företag via Mina sidor

Kontakta a-kassan för vägledning innan du startar ett företag och beskriv din situation för att du inte ska få felaktig ersättning.

 

Hjälpte den här sidan dig?