Hur upphörde anställningen

En anställning kan avslutas på olika sätt och det kan påverka din ersättning. Därför behöver vi underlag för att kunna utreda din ersättningsrätt.

Om du säger upp dig själv

Om du säger upp dig själv kan du bli avstängd 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor om man är helt arbetslös.

Du ska anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag, skicka in en ersättningsansökan till oss via Mina sidor och börja skicka in tidrapporter till oss.

Det kan finnas undantag från avstängning, men gränsen för vad som ses som giltigt skäl är högt satt. Exempel på vad som skulle kunna vara giltiga skäl.

 • Hälsoskäl som är styrkt med läkarintyg utfärdat innan anställningen upphörde
 • Kränkande särbehandling som är väl dokumenterat
 • Familjeskäl
 • Att du tecknat en överenskommelse med din arbetsgivare där det framgår att denne tagit initiativ till anställningens avslut

Läs mer här.

Vad ska jag skicka in

 • Du behöver lämna uppgift om varför du sagt upp dig själv 
 • Tidrapporter

Du gör det enklast via Mina sidor.

Om du blivit uppsagd

Arbetsbrist

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist räknas du som arbetslös först när uppsägningstiden löpt ut.

Är du arbetsbefriad under uppsägningstiden kan du ansöka om ersättning när uppsägningstiden har upphört.

Avsked

Har man blivit avskedad slutar man utan uppsägningstid.

Ansök om arbetslöshetsersättning direkt.

Om arbetsgivaren angivit personliga skäl som orsak, kommer vi att behöva utreda dessa närmare.

Otillbörligt uppförande

Uppsägning på grund av otillbörligt uppträdande kan medföra att du blir avstängd från ersättning i 45 dagar.

Exempel på otillbörligt uppförande kan vara onykterhet på arbetet, upprepad sen ankomst, avtalsbrott, ogiltig frånvaro, trakasserier eller att brott begåtts på arbetsplatsen.

Vad ska jag skicka in

 • Uppsagd på grund av arbetsbrist - vi behöver ett arbetsgivarintyg. Be din arbetsgivare lämna uppgifterna via arbetsgivarintyg.nu

 • Överenskommelse med din arbetsgivare - vi behöver en kopia av överenskommelsen.

 • Personliga skäl - vi behöver 
  -arbetsgivarintyg
  -intyg om försök till omplacering
  -orsaken till uppsägning av personliga skäl
  -kopia av förhandlingsprotokoll om fackförbundet varit inkopplat

Du kan skicka in underlag via Mina sidor.

Överenskommelse med arbetsgivaren

Har du kommit överens med arbetsgivaren om ett avgångsvederlag ses du som anställd under den tiden.

Beroende på vad överenskommelsen innehåller kan den påverka din rätt till ersättning på olika sätt, läs mer här.

Du ska skicka in underlaget till oss så att vi kan göra en beräkning när tidigast du kan ansöka om ersättning.

Kontakta också Arbetsförmedlingen.

Vad ska jag skicka in

 • Begär ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare via Mina sidor.
 • Vi behöver en kopia av din överenskommelse med arbetsgivaren. Du kan ladda upp det via Mina sidor.

Haft en provanställning

En provanställning ses som en tillsvidareanställning.

 • Avslutar du själv en provanställning jämställs det med som om du sagt upp dig, vilket kan medföra att du blir avstängd i 45 ersättningsdagar. 

 • Om din arbetsgivare väljer att avsluta provanställningen i förtid blir det ingen avstängning.

Vad ska jag skicka in

 • Arbetsgivaren avslutat - vi behöver ett arbetsgivarintyg. Skickas in via arbetsgivarintyg.nu

 • Du själv har avslutat - du ska fylla i uppgifter om egen uppsägning via Mina sidor.

Om arbetsgivaren gått i konkurs

Konkursförvaltaren är den som beslutar om du har rätt till statlig lönegaranti vid en konkurs.

Det är Länsstyrelsen som i så fall betalar ut din lön. I underlaget från Länsstyrelsen ska det framgå vad lönegarantin ersätter. 

Det är först när lönegarantin upphört som du anses som arbetslös.

Vad ska du göra och vad ska du skicka in

 • Du ska registrera dig hos Arbetsförmedlingen när du blir arbetslös eller när lönegarantin har upphört och ansöka om ersättning från oss.

 • Skicka Länsstyrelsens underlag till oss via Mina sidor.

 • Be konkursförvaltaren utfärda ett arbetsgivarintyg om arbetsgivaren inte kan göra det och skicka till oss via arbetsgivarintyg.nu