Aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen

Din första arbetslösa dag anmäler du dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Du gör en planering för ditt arbetssökande med arbetsförmedlaren.

I början av varje månad ska du skicka in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Du ska vara aktivt arbetssökande för målet är att du så fort som möjligt ska åter ha ett arbete.

Rapport varje månad

Tidigast den 1:a och senast den 14:e i varje månad ska du skicka din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.

Den har blivit korrekt inskickad om du både får en bekräftelse om det på Arbetsförmedlingens hemsida och en bekräftelse till din e-postadress.

Vad räknas som aktivt arbetssökande

Du behöver

skicka in aktivitetsrapporten varje månad före den 14:e.

samarbeta med arbetsförmedlaren.

kontakta Arbetsförmedlingen på tid och det sätt som de meddelat dig.

söka arbeten som du blir anvisad av Arbetsförmedlingen.

aktivt söka arbeten på egen hand.

Om du missar att rapportera

Arbetsförmedlingen rapporterar till akassan om du missar att aktivitetsrapportera eller på annat sätt missköter ditt arbetssökande. Vi kontaktar då dig för att få en giltig förklaring. Avvikelser kan påverka din ersättning på följande sätt.

  1. Första gången får du en varning. Ersättningen påverkas inte.
  2. Andra gången bir du avstängd 1 dag från ersättning.
  3. Tredje gången blir du avstängd 5 dagar från ersättning.
  4. Fjärde gången blir du avstängd 10 dagar från ersättning.
  5. Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor, läs mer här.