Om oss - Ledarnas arbetslöshetskassa

Även du som är chef eller ledare har rätt till en bra arbetslöshetsförsäkring! Ledarnas arbetslöshetskassa har över 79 000 medlemmar i en rad olika branscher. Vårt verksamhetsområde omfattar dig som är chef, har en ledande befattning eller är egen företagare. Vi vill bidra till att du kan känna dig trygg när du är mellan jobb.

Vårt uppdrag

Vår huvuduppgift är att på uppdrag av staten administrera och betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar.

Arbetslöshetsförsäkringens regler beslutas av regering och riksdag och vårt uppdrag innebär myndighetsutövning trots att vi inte är en myndighet. Med det myndighetsutövande arbetet följer också att vi tillämpar förvaltningslagen samt regler för offentlighet och sekretess.

Våra mål

Att ge bästa tänkbara service och betala ut arbetslöshetsersättning vid rätt tidpunkt.

Att vara effektiva och hålla hög kvalitet i vårt arbete.

Att sträva efter att ständigt förbättra vår verksamhet.

Hur vår verksamhet styrs

Arbetslöshetskassans högsta beslutande organ är föreningsstämman. Föreningsstämman väljer styrelsen som ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltning. Styrelsen tillsätter kassaföreståndaren som är arbetslöshetskassans högsta operativa chef.

Ledarnas arbetslöshetskassa och Ledarna, Sveriges chefsorganisation har båda viktiga - men skilda uppdrag

Ledarnas arbetslöshetskassa och Ledarna, Sveriges chefsorganisation är två skilda organisationer.

Ledarnas arbetslöshetskassas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshetsersättning.

Fackförbundet Ledarna, Sveriges chefsorganisations, uppdrag är bland annat att företräda sina medlemmar i arbetsrättsliga frågor samt genom att ge råd och stöd i uppdraget som chef.

Om du vill komma i kontakt med Fackförbundet Ledarna kan du klicka på länken