Val av ombud stämman 2024

Stämman kommer att hållas via digital plattform den 28 maj 2024

Våra medlemmar inbjuds att nominera ombud och suppleanter senast den 29 februari att representera dem på föreningsstämman. Medlemmar kan också nominera styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter. Även motioner och förslag ska ha inkommit skriftligen då.

Läs här hur du nominerar.

Val av ombud kommer att genomföras 15–28 april. Alla medlemmar kommer att ges möjlighet att delta i röstningen digitalt via vår hemsida. De nominerade kommer att presenteras på hemsidan i god tid före.

Totalt 18 ombud och 6 suppleanter ska väljas.

Mer information om föreningsstämman hittar du här.