Så finansieras arbetslöshetsförsäkringen

Vem är det egentligen som betalar?

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom två avgifter. Alla arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsmarknadsavgift och alla a-kassor en finansieringsavgift till staten.

Finansieringsavgiften baseras på antalet medlemmar, den genomsnittliga ersättningen och en omräkningsfaktor enligt följande formel.

 

Totalt antal medlemmar × genomsnittlig ersättning per dag × 1,31

 

Kopplingen mellan ersättning och medlemsavgift

Ungefär 80% av medlemsavgiften du betalar till oss varje månad går till finansieringsavgiften. Resterande 20% ska täcka våra kostnader, såsom personal och IT.

Regeländringarna under år 2020 har inneburit att den genomsnittliga ersättningen för de som är arbetssökande har höjts. Därför har finansieringsavgiften också blivit högre för a-kassorna, vilket medfört att de flesta a-kassor behövt höja sin medlemsavgift.

 

Foto, Fabian Blank, unsplash.com