Ledarnas arbetslöshetskassas styrelse från 2022

Den 17 maj hölls Ledarnas arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämma ska hållas vartannat år så nästa gång blir år 2024.

Ändringar i styrelsen

Håkan Blomqvist avgick som ordförande efter 16 år i styrelsen då han gått i pension. Ny ordförande är Susanne Andersson som tidigare haft posten som vice ordförande. Till ny vice ordförande valdes Laura Luna som varit styrelseledamot sedan förra stämman.

Ny att väljas in i styrelsen blev Karin Wrannvik som går in som suppleant. Övriga ledamöter valdes om.

 

Ordinarie ledamöter

  • Susanne Andersson, ordförande
  • Laura Luna, vice ordförande
  • Anders Lehult
  • Andreas Tengberg
  • Leif Tallskog, utsedd av IAF

Suppleanter

  • Johan Wegin
  • Karin Wrannvik
  • Robert Johansson, utsedd av IAF

Revisorer

  • Christer Gustafsson, förtroendevald revisor
  • Loredana Jelmini, revisorssuppleant

 

Foto: Benjamin Child, Unsplash.com