Ledarnas akassa och fackförbundet Ledarna

Trots snarlika namn är Ledarnas akassa och fackförbundet Ledarna två separata organisationer och verksamheter.

Ledarnas akassas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshets-
ersättning. Akassan har egen styrelse, eget kansli, egen anställd personal och egna policys och riktlinjer som är anpassade till den verksamhet som akassan bedriver.

Medlemsavgiften betalas därför också var för sig. Betalning av medlems-
avgiften till Ledarnas akassa görs till akassan, inte till fackförbundet Ledarna. Är du ansluten till fackförbundet Ledarna betalar du den medlemsavgiften dit. Vill du påbörja eller avsluta något medlemskap vänder du dig till respektive verksamhet.

Du kan läsa mer om Ledarnas akassas uppdrag här

Vill du komma i kontakt med Fackförbundet Ledarna - besök hemsidan