Om ersättningsperioden

En ersättningsperiod är 300 dagar. Varje ersättningsperiod inleds med 2 karensdagar. Du kan som mest få fem ersättningsdagar utbetalade per vecka.

Om Karensen

Alla a-kasseperioder inleds med 2 karensdagar. När karensen är avklarad börjar ersättningsperioden på 300 dagar. De 2 dagarna dras inte från ersättningsperioden. För att karensen ska dras måste man tidrapportera i Mina sidor [länk] eller via papperskassakort.

Hur många dagar?

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Som mest kan du få fem ersättningsdagar per vecka. En dag du får ersättning för räknas av från perioden.

Dag du inte får ersättning för dras inte av från perioden, till exempel om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig eller fyller i att du inte kan söka arbete.

Ny period eller samma som tidigare?

Har du ett avbrott i din arbetslöshet som är kortare än tolv månader fortsätter du på samma ersättningsperiod som du tidigare påbörjat.

Är avbrottet från ersättningen längre än tolv månader beror det på anledningen till avbrottet om du fortsätter på samma period eller om du måste uppfylla villkoren på nytt för att ha rätt till ersättning. För att få fortsätta på samma period måste avbrottet bestå av överhoppningsbar tid, till exempel sjukdom eller föräldraledighet.

Om du arbetar deltid

Om du arbetar deltid och kombinerar ersättning från a-kassan med arbete har du rätt till ersättning för den tid du är arbetslös per vecka. Du har rätt att kombinera arbete och a-kassa under 60 veckor.

Om dagarna tar slut

När det är 50 dagar kvar av perioden prövar vi om du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om du inte gör det eller har barn under 18 år bör du kontakta Arbetsförmedlingen som utreder om du ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att man fortsätter vara medlem hos oss, annars sänks ersättningsnivån.

Förlängd period

Om du har barn som är under 18 år så får man 150 extra ersättningsdagar när de 300 dagarna är slut. Perioden förlängs automatiskt när 300 dagar har betalats ut och du behöver inte skicka in något till oss.

Hjälpte den här sidan dig?