Avgångsvederlag

Om du vid en uppsägning kommer överens med din arbetsgivare om ekonomisk kompensation, kan det påverka din rätt till arbetslöshetsersättning. Ett avgångsvederlag jämställs med arbetad tid. Under tiden med avgångsvederlag har du därför inte rätt till ersättning från akassan.

Det du behöver göra är: 

  • Registrera dig hos Arbetsförmedlingen direkt när anställningen upphör. Du ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen under tiden med avgångsvederlag för att skydda din SGI (sjukdomsgrundande inkomst) ifall du ska få ersättning från Försäkringskassan under den tiden.

  • För att komma igång med akassan efter tiden med avgångsvederlag fyller du i Ansökan om ersättning via Mina sidor.

  • Begär ett arbetsgivarintyg av din arbetsgivare via Mina sidor.

  • Ladda upp en kopia av överenskommelsen med din arbetsgivare via Mina sidorkan vi beräkna när du tidigast kan ansöka om ersättning om du inte skulle hitta ett nytt arbete.

Läs mer om avgångsvederlag här.