Inkomstbaserad ersättning - för dig som varit medlem i en akassa mer än tolv månader

Just nu gäller tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna här

Den högsta ersättningen som betalas ut i inkomstbaserad ersättning är 910 kronor per ersättningsdag.

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning behöver du uppfylla medlemsvillkoret, vilket betyder att du måste ha ett sammanhängande medlemskap i någon akassa under minst tolv månader. Du måste också ha arbetat i tillräcklig omfattning för att uppfylla ett arbetsvillkor och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ersättningens storlek avgörs av hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du får 80% av din genomsnittliga inkomst under de första 200 ersättningsdagarna och 70% de resterande dagarna.

Som mest kan du under de första 100 dagarna få 910 kronor per ersättnings-
dag. Dag 101-300 kan du som mest få 760 kronor per ersättningsdag.

Hjälpte den här sidan dig?