Ersättningens storlek

Just nu gäller tillfälliga regler avseende ersättningens storlek. Du kan läsa mer om de tillfälliga ersättningsnivåerna här.

Storleken på din ersättning beror framförallt på om du får grundersättning eller inkomstbaserad ersättning. Ersättning betalas ut som mest för fem dagar per vecka.

Hur stor ersättning du får per dag beror på

om du har rätt till grundersättning eller inkomstbaserad ersättning.

hur många timmar du arbetat i genomsnitt per vecka under din kvalifikationstid.

din genomsnittliga inkomst per dag under din kvalifikationstid.

Inkomstförsäkring

En extra inkomstförsäkring är något du tecknar hos ditt fackförbund. Villkoren skiljer sig mellan olika fackförbund. För att kunna teckna inkomstförsäkringen måste du vara medlem i en a-kassa.

Ersättningen från inkomstförsäkringen grundas på vårt beslut om arbetslöshetsersättning.

Har du sagt upp dig och därmed blivit avstängd från arbetslöshetsersättning gäller inte de flesta inkomstförsäkringar. Kontakta ditt fackförbund om vad som gäller hos dem.

Räkna ut din ersättning

kr/mån
Första 2 dagarna
0 kr
Dag 1-100
X2 kr
Dag 101-200
X3 kr
Dag 201-300*
X4 kr

Uppgifter om ersättning som lämnas ovan gäller förutsatt att du uppfyllt medlemsvillkoret dvs. ha varit medlem i som minst tolv månader i en a-kassa.

Hjälpte den här sidan dig?