Uppräkning av dagsförtjänst 2022

 

Den 11 april räknades den inkomst som ligger till grund för din a-kassas storlek med 2,5 %. I arbetslöshetsförsäkringen kallas denna inkomst för dagsförtjänst. Uppräkningen gäller dig som är medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa och får arbetslöshetsersättning utbetalad.

Om du redan har arbetslöshetsersättning med den högsta nivån som är möjlig inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen, för närvarande är 1 200 kronor per dag de 100 första ersättningsdagarna och därefter 1 000 kronor per dag, så kommer du inte att märka någon skillnad efter omräkningen.

Det är Ledarnas arbetslöshetskassas styrelse som beslutar om den årliga uppräkningen av dagsförtjänsten. I lagen om arbetslöshetsförsäkring kallas dagförtjänst också för ersättningsgrundande inkomst.

De senaste årens uppräkningar ser ut enligt följande:

2021-04-12, 2,6 %

2020-08-27, 1,8 %

2019-04-08, 2,7 %

Den föreskrift som reglerar att uppräkningen ska genomföras ser ut på följande sätt.

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan räkna om fastställd dagsförtjänst under pågående ersättningsperiod i följande fall.

  1. När normalarbetstiden räknas om.
  2. Efter det att löneförhandlingarna för medlemmarna inom arbetslöshetskassans verksamhetsområde avslutats. Arbetslöshetskassan får inte räkna upp löneunderlaget retroaktivt.

Foto av Jungwoo Hong, Unsplash, bilden är beskuren