Tillfälliga regler i a-kassan - uppdaterat 14 januari 2021

 

För senaste information om de tillfälliga reglerna ber vi dig att läsa vidare på följande länk

[Uppdaterat 2021-01-14] Nu har riksdagen beslutat om att giltighetstiden för några av de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen förlängs. Några av reglerna upphör dock att gälla i början av 2021 enligt tidigare förslag.

1. En medlemsmånad räknas som fyra - Upphörde att gälla den 31 december 2020

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden 1 mars – 31 december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. Enligt ordinarie regelverk måste du ha varit medlem minst tolv månader. Det är endast hela kalendermånader som kan räknas på det nya sättet. För den som ansökt före den 13 april 2020 och fått ett beslut om ersättning gäller fortfarande att man måste ha varit med i 12 månader för att få ersättning grundad på inkomsten.

2. Kravet på arbetad tid lättas upp - Gäller fram till och med 1 januari 2023

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

  • minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
  • eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

3. Ersättningstaket blir högre - Gäller fram till och med 31 december 2022

Läs mer på regeringens hemsida.

Mellan den 13 april 2020, vecka 16, och den 31 december 2022 kan du som har jobbat heltid få upp till

  • 1 200 kronor per dag (motsvarar 26 400 kronor per månad) om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
  • 510 kronor per dag (motsvarar 11 220 kronor per månad) om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Den högre ersättningsnivån för inkomstbaserad ersättning gäller under de 100 första ersättningsdagarna från och med tidrapporter som avser vecka 16 och framåt. Från och med dag 101 är ersättningsnivån 760 kronor per dag. För utbetalningar som avser tid efter den 29 juni, vecka 27, är ersättningsnivån från och med dag 101, 1 000 kr. 

Om du redan påbörjat en a-kasseperiod före den 13 april

Den tidigare högstanivån i arbetslöshetsförsäkringen var 910 kronor. Du kan få ett högre belopp om från och med den 13 april om

  1. din genomsnittliga inkomst som ligger till grund för din a-kassa är högre än 25 025 kr/månad (vilket ger 910 kr/dag)
  2. du har fått färre än 100 a-kassedagar utbetalade innan vecka 16

4. Karensdagarna slopas - Upphörde att gälla från och med 3 januari 2021

Mellan den 30 mars 2020, vecka 14, och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt. 

Om du påbörjade din a-kasseperiod före den 30 mars kommer karens att dras fram till den 30 mars.

Exempel:

En sökande blir beviljad rätt till a-kassa den 23 mars, vecka 13 d.v.s. veckan innan den nya regeln träder i kraft. Sökanden redovisar helt arbetslös på tidrapporten för vecka 13. För vecka 13 kommer då fem karensdagar att dras. Den sjätte karensdagen skulle ha dragits på måndagen vecka 14 men eftersom ingen karens dras efter den 30 mars kommer a-kassa att betalas ut från och med den 30 mars.

5. Lättare för företagare att få ersättning - Gäller fram till och med den 31 december 2021

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under år 2020 och 2021 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt. Läs mer om reglerna för uppehåll här.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Läs mer om förslaget

Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin. Läs mer här (Regeringens hemsida, extern länk)