Om du vill söka jobb i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Om du varit arbetslös på heltid i minst fyra veckor kan du ansöka om att få ta med din ersättning utomlands under tre månader om du söker jobb inom EU/EES eller i Schweiz.

För att det ska vara möjligt behöver du

 • Meddela arbetsförmedlingen.
 • Ett särskilt intyg (U2) som du måste ansöka om hos Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen.

Om du inte hittar något jobb måste du vara tillbaka i Sverige innan intyget går ut, d.v.s. inom tre månader, för att kunna fortsätta få ersättning. Kontakta oss om du har frågor.

Läs mer på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen hemsida.

Om du erbjudits arbete i ett annat EU/ESS-land eller Schweiz

Om du får ett arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz är det viktigt att du tar reda på i vilket land du ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Huvudregeln är att du ska ha din arbetslöshetsförsäkring i det land där du utför ditt arbete, men det finns också undantag.

I Sverige är det alltid Försäkringskassan som avgör vilket lands trygghetssystem, där också arbetslöshetsförsäkringen ingår, som ska tillämpas. Du bör därför först kontakta dem för att få reda på vilket lands trygghetssystem du ska tillhöra. Läs mer hos Försäkringskassan.

Om de uppger att du ska tillhöra trygghetssystemet i arbetslandet bör du omgående ta kontakt med myndigheten där för att få det bekräftat. Om de uppger att du ska fortsätta tillhöra det svenska trygghetssystemet ska du kvarstå som medlem i svensk a-kassa.

Om du ska börja arbeta i ett annat EU/EES-land

Om du ska börja arbeta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och ska tillhöra arbetslandets försäkring ska du kvarstå som medlem i Ledarnas arbetslöshetskassa till och med den dagen du börjar omfattas av arbetslandets försäkring. Om det skulle uppstå ett uppehåll i ersättning mellan medlemskapen i de olika länderna kan det komma att påverka ersättningsnivån om du skulle bli arbetslös vid ett senare tillfälle.

I de allra flesta länder i Europa blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad från och med den dagen du börjar arbeta, men det finns också några länder där du aktivt måste ansöka om medlemskap för att omfattas av deras försäkring. De länderna är

 • Danmark
 • Sverige
 • Finland

Du ska inte vara arbetslöshetsförsäkrad i flera länder samtidigt. När du kontrollerat att du tillhör arbetslandets försäkring och att det inte uppstår något Uppehåll i ersättning mellan medlemskapen ska du därför avsluta ditt medlemskap i den svenska a-kassan. Du gör det enklast via Mitt medlemskap.

Om Försäkringskassan uppger att du ska fortsätta att omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring trots arbete i utlandet ska du be dem utfärda intyg A1. Det är ett bevis för att du ska fortsätta tillhöra svensk arbetslöshetsförsäkring trots att du faktiskt utför arbete i utlandet.

Några exempel på sådana undantag kan vara om du:

 • ska arbeta som utsänd i något annat EU/EES-land eller Schweiz
 • är offentligt anställd på uppdrag
 • arbetar till på fartyg eller oljerigg 

Om ditt arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz upphör

Om ditt arbete som chef/ledare i annat EU/EES-land eller Schweiz kommer att upphöra bör du tänka på följande saker

 • Oavsett om du är bosatt i Sverige eller planerar att återvända hit är det viktigt att du omgående kontaktar oss för vägledning.
 • Skriv in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i Sverige din första arbetslösa dag.

Att vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen är en förutsättning för att kunna beviljas ersättning från a-kassan.

 • Ansök om medlemskap i svensk a-kassa så snart som möjligt för att undvika uppehåll i medlemsperioderna. Det går att göra med hjälp av vår digitala tjänst Mitt medlemskap.

I de flesta EU/EES-länder och Schweiz slutar du att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen samma dag som anställningen där upphör.

 • Tänk på att medlemskap i Ledarnas a-kassa kan beviljas tidigast från och med den första i den månad som vi tar emot ansökan om medlemskap.

Exempel: Om du till exempel är anställd i Norge till och med den 15 juni är det därför viktigt att vi har din Ansökan om medlemskap innan juni månad är slut. Annars riskerar du Uppehåll i ersättning i ditt medlemskap vilket påverkar nivån på eventuell Ersättning från a-kassan.

Beroende på var du arbetat och bott gäller olika förutsättningar för att du ska kunna få medlemskap i svensk a-kassa igen. Vi behöver därför även utreda om du är:

 • Gränsarbetare,
 • Oäkta gränsarbetare, eller
 • om du kan beviljas ersättning med stöd av 5-årsregeln i Nordiska konventionen.

Om du inte uppfyller de kriterierna måste du arbeta i Sverige efter arbetet i utlandet för att det utländska arbetet ska kunna ligga till grund för eventuell Ersättning från a-kassan.

Hjälpte den här sidan dig?