Betala tillbaka ersättning

Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka den.

Om du fått för mycket i ersättning

Om du upptäcker att du har fått för mycket ersättning utbetald kan du anmäla det till oss via Mina sidor.

Om du inte använder Mina sidor kan du meddela oss via mejl eller brev.

Oavsett om det är vi eller du som orsakat den felaktiga utbetalningen kan du bli skyldig att betala tillbaka den.

När vi eller du upptäcker att ersättning har betalats ut felaktigt utreder vi om du är skyldig att betala tillbaka ersättningen du fått.

Du får lämna synpunkter innan vi tar beslut

Om vi anser att du behöver betala tillbaka pengar ges du möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas. Det sker genom att vi skickar ett brev till dig, antigen via Mina sidor eller per post.

Om vi sedan ändå beslutar om återbetalning står det i beslutet från oss när du senast ska betala tillbaka pengarna. Den dagen kallas förfallodagen. Om du inte har betalat senast på förfallodagen ska du också betala dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift.

Återbetalning med en avbetalningsplan

Får du ett beslut om återbetalning och inte kan betala hela beloppet på en gång kan du ansöka om en avbetalningsplan. 

Enklast ansöker du om det via Mina sidor. Det går också att ansöka via brev eller mejl. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Så länge avbetalningsplanen gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som du annars får betala. Vid en avbetalningsplan tillkommer en administrativ kostnad.

Betala tillbaka genom avdrag från ersättning eller med inbetalningsavi

Har du en avbetalningsplan med oss kan du välja att göra dina inbetalningar genom avdrag från ersättningen du får från oss.

Om du inte får någon ersättning från oss betalar du istället genom att vi skickar inbetalningsavier till dig. Då tillkommer en administrativ kostnad.

Du kan inte återbetala via autogiro eller e-faktura.

Om du låter bli att betala tillbaka

Om du inte betalar tillbaka pengarna senast på förfallodagen eller hör av dig skickar vi ut en påminnelse. Det tillkommer då en påminnelseavgift som du ska betala.

Dröjsmålsränta tillkommer också efter förfallodagen.

Om du inte betalar vid påminnelsen skickas ett inkassokrav till dig, det tillkommer då en ytterligare avgift.

Därefter kan vi besluta om att dra av återbetalningen från den ersättning du får från oss eller ansöka om utmätning hos Kronofogden.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Är du missnöjd med vårt beslut om återbetalning kan du begära att vi omprövar beslutet.

Även om du begär omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta.

Skulle sedan beslutet ändras efter omprövningen får du tillbaka de pengar du betalat in.

Läs mer om hur du går till väga för att ompröva ett beslut.