Företagare

Även du som har, eller har haft, eget företag kan ha rätt till arbetslöshetsersättning om du blir arbetslös. Det gäller oavsett om du haft företaget som din heltidssysselsättning eller vid sidan av en anställning.

Om du har haft företaget som din huvudsakliga sysselsättning måste du skilja dig från eller göra ett uppehåll i verksamheten för att ha rätt till ersättning. Har du haft företaget vid sidan om ett arbete kan du i vissa fall fortsätta med det som en godkänd bisyssla. 

Är du företagare? 

För att räknas som företagare ska man uppfylla följande tre krav:

arbetat i den egna verksamheten

haft väsentligt inflytande över verksamheten och

skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt.

Alla tre kriterier ska föreligga för att den ersättningssökande ska betraktas som företagare.