Betala tillbaka ersättning

Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka den.

Om du fått för mycket i ersättning

Om du upptäcker att du har fått för mycket ersättning utbetald ska du omgående anmäla det till oss.

Du kan meddela oss via Mina sidor, mejl eller brev.

Oavsett om det är vi eller du som orsakat den felaktiga utbetalningen kan du bli skyldig att betala tillbaka den.

När vi eller du upptäcker att ersättning har betalats ut felaktigt utreder vi om du är skyldig att betala tillbaka ersättningen du fått.

Lämna dina synpunkter innan vi tar beslut

Om vi anser att du behöver betala tillbaka pengar ges du möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas. Det sker genom att vi skickar ett brev till dig, antigen via Mina sidor eller per post.

Om vi sedan ändå beslutar om återbetalning står det i beslutet från oss när du senast ska betala tillbaka pengarna. Om du inte har betalat senast på förfallodagen ska du också betala dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift.

Återbetalning med en avbetalningsplan

Får du ett beslut om återbetalning och inte kan betala hela beloppet på en gång kan du ansöka om en avbetalningsplan. 

Enklast ansöker du om det via Mina sidor. Det går också att ansöka via brev eller mejl.

Så länge avbetalningsplanen gäller betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som du annars får betala. Vid en avbetalningsplan tillkommer en administrativ kostnad.

Har du en avbetalningsplan med oss kan du välja att göra dina inbetalningar genom avdrag från ersättningen du får från oss.

Om du inte får någon ersättning från oss betalar du istället genom att vi skickar inbetalningsavier till dig. Då tillkommer en administrativ kostnad.

Du kan inte återbetala via autogiro eller e-faktura.

Om du inte betalar tillbaka

Om du inte betalar tillbaka pengarna senast på förfallodagen eller hör av dig skickar vi ut en påminnelse. Det tillkommer då en påminnelseavgift som du ska betala.

Om skulden inte är betald senast på förfallodagen är du även skyldig att betala ränta från förfallodagen till dess betalning sker.

Om du inte betalar vid påminnelsen skickar vi ytterligare en betalningspåminnelse.

Därefter överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för utmätning av skulden och eventuell ränta.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Är du inte enig med vårt beslut om återbetalning kan du begära att vi omprövar beslutet.

Även om du begär omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta.

Skulle sedan beslutet ändras efter omprövningen får du tillbaka de pengar du betalat in.

Läs om hur du gör för att ompröva ett beslut.

Kronofogden och felaktigt utbetald ersättning

Nya regler trädde i kraft 1 september 2022 och innebär att ett återkrav går snabbare till Kronofogden än tidigare.

Ett återkrav innebär att du har fått ersättning utbetald som du inte har rätt till och a-kassan har beslutat att du ska betala tillbaka pengar.

De nya reglerna innebär att i fortsättningen kommer a-kassan varken att skicka inkassokrav eller ansöka om betalningsföreläggande. Istället ansöker a-kassan att Kronofogden utmäter skulden när beslutet vunnit laga kraft, tidigast två månader från beslutet.

De nya reglerna gäller både kapitalbeloppet (återkravet) och räntan som du måste betala tills återkravet är färdigbetalt.