Arbete utomlands

2020-03-17

Viktig information med anledning av Coronaviruset! 

Utrikesdepartementet avråder från resor till andra länder. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har därför gått ut med information om restriktioner vid sökanderesor med U2-intyg till andra EU/EES-länder. Det kan exempelvis bli svårt att registrera sig vid utländsk arbetsförmedling, vilket är en förutsättning för att få fortsatt svensk arbetslöshetsersättning.

Läs mer på IAFs hemsida

Särskild information om Danmark.

Läs mer här

Vi kommer att uppdatera den här sidan om vi får specifik information om andra enskilda länder.


Här hittar du viktig information för dig som har arbetat eller ska arbeta utanför Sverige. Det finns olika regler beroende på om det är inom EU/EES eller utanför.