Arbete utomlands

2021-06-24

Viktig information med anledning av Coronaviruset! 

Utrikesdepartementet avråder från resor till andra länder. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har därför gått ut med information om restriktioner vid sökanderesor med U2-intyg till andra EU/EES-länder. Det kan exempelvis bli svårt att registrera sig vid utländsk arbetsförmedling, vilket är en förutsättning för att få fortsatt svensk arbetslöshetsersättning.

Läs mer på IAFs hemsida

 


Här hittar du viktig information för dig som har arbetat eller ska arbeta utanför Sverige. Det finns olika regler beroende på om det är inom EU/EES eller utanför.