Arbetsgivare 

Arbetsgivarintyg vid korttidspermittering

Så här ska du som arbetsgivare redovisa tid med korttidspermittering på arbetsgivarintygen.

  • Fyll i ett intyg för varje olika grad av sysselsättning Om permitteringsgraden har ändrats under permitteringstiden behöver du utförda ett separat intyg för varje nivå
  • Fyll i den faktiskt arbetade tiden Om den anställde t ex varit permitterad på 40% ska arbete motsvarande 60% redovisas. Frånvaro på grund av permitteringen tas inte med.
  • Fyll i den lön som utbetalas Den lön som ska redovisas är den som utbetalas exklusive permitteringsstödet.
  • Under punkt 14 Övriga upplysningar, redovisa att anställningen omfattas av korttidspermittering som du ansökt om hos Tillväxtverket

Arbetsgivarintyg 

Alla som varit anställda har rätt att få ett arbetsgivarintyg om anställningen upphör. Vi behöver intyget som underlag för att kunna fastställa både rätten till arbetslöshetsersättning och ersättningens storlek. 

Arbetsgivarintyg.nu 

För att underlätta för dig som arbetsgivare har a-kassorna tagit fram en gemensam tjänst som gör det möjligt att enkelt och snabbt fylla i arbetsgivarintyg via din dator. För att fylla i ett intyg behöver du tillgång till uppgifter om anställningen, arbetad tid, frånvaro och lön.

Arbetsgivarintyget kan sedan signeras med e-legitimation och skickas elektroniskt eller skrivas ut och undertecknas med penna – stäm av med arbetstagaren hur han eller hon vill att du skickar intyget. 

För att kunna utfärda och skicka intygen via datorn behöver du skapa ett konto. Det gör du här. 

Arbetsgivaren skyldig att utfärda intyg 

Enligt 47 § lagen (1997.238) om arbetslöshetsförsäkring är du som arbetsgivare skyldig att på begäran fylla i och underteckna arbetsgivarintyget.

Hjälpte den här sidan dig?