Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att ledarnasakassa.se ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du behöver därför tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna använda webbplatsen på det sätt vi avsett.


Arbetslös - Här hittar du all viktig information för dig som blivit arbetslös!

Pension

Om du får någon form av pension utbetalad eller tidigare har beviljats pension ska du alltid meddela Ledarnas arbetslöshetskassa det när du ansöker om arbetslöshetsersättning. Vissa pensioner ska samordnas med arbetslöshetsersättningen och vi behöver alltid en kopia på pensionsbeslutet för att kunna göra den bedömningen. De flesta pensioner påverkar i första hand storleken på den ersättning du har rätt till från arbetslöshetskassan, men det finns också pensioner som gör att du inte har rätt till någon arbetslöshetsersättning alls.

Om du har beviljats någon form av allmän pension och/eller tjänstepension ska den samordnas med din arbetslöshetsersättning även om du valt att inte utnyttja din pensionsrätt.  Det spelar alltså ingen roll om du återkallar den och inte får någon faktiskt ersättning utbetald. Om du tidigare vidtagit åtgärder för att pensionera dig kan du inte skjuta upp pensionen och i stället få full arbetslöshetsersättning.

Ändras ditt pensionsbeslut ska du snarast skicka in en kopia på det nya beslutet till arbetslöshetskassan. Det sker vanligtvis vid årsskiftet.

Den allmänna pensionen

Om du gör förtida uttag av den allmänna pensionen, där även PPM ingår som en del, ska det göras pensionsavdrag när du ansöker om arbetslöshetsersättning.  Den allmänna pensionen betalas alltid ut av Pensionsmyndigheten.

Du som har någon form av allmän pension från Pensionsmyndigheten får en dagpenning som motsvarar 65 procent av din dagsförtjänst, men max 680 kronor per dag. Från och med den 7 september 2015 höjs dagpenningen till som mest 910 kronor.

Pensionsavdragets storlek – allmän pension

Om pensionen anges i belopp per månad ska dagpenningen minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Anges pensionen i belopp per år ska dagpenningen minskas med 1/260 av pensionsbeloppet. Ersättning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut.

Tjänstepension

Tjänstepension är en pension som din arbetsgivare har betalat in till ett pensionsbolag. Ofta gör arbetsgivaren det när det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du beviljats tjänstepension innan du fyller 65 år ska den samordnas med arbetslöshetsersättningen.

Du som har tjänstepension får en dagpenning som motsvarar 80 procent av din dagsförtjänst, men max 680 kronor per dag. Från och med den 7 september 2015 höjs dagpenningen till som mest 910 kronor.

Pensionsavdragets storlek – tjänstepension

Om pensionen anges i belopp per månad ska dagpenningen minskas med 1/22 av pensionsbeloppet. Anges pensionen i belopp per år ska dagpenningen minskas med 1/260 av pensionsbeloppet. Ersättning som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut.

Privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsförsäkringar påverkar som regel inte ersättningen från arbetslöshetskassan om de inte har någon anknytning till en tidigare anställning eller arbete som egen företagare. I samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning ska du ändå skicka in en kopia på eventuell pension, så att vi kan göra en bedömning om den ska ses som privat eller inte.

Pension eller avgångsvederlag

Ibland kan frågan om en ersättning är en pension eller ett avgångsvederlag uppkomma. Under tid med avgångsvederlag har du ingen rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Kännetecknande för en pension är att den utgår regelbundet, att den är livsvarig eller åtminstone utgår till dess du fyller 65 år och att den är oberoende av om du har inkomst från arbete. Du ska själv inte kunna upphäva eller ändra i pensionsavtalet.

Ersättning som betalas ut på grund av att en anställning upphör betraktas som avgångsvederlag oavsett benämning.

Pension vid 65 år

När du fyller 65 år upphör din rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Ersättning betalas ut till och med månadsskiftet före den månad du fyller 65 år. Då avslutas också ditt medlemskap i arbetslöshetskassan.

Lagrum

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring  (öppnas i nytt fönster)

Hjälpte den här sidan dig?

Sidan hjälpte mig inte