Vad är finansieringsavgift?

Om kopplingen mellan a-kassenivån och medlemsavgiften

Varje a-kassa betalar en så kallad finansieringsavgift till staten. Det är den avgiften som till stor del bekostar den ersättning som a-kassan betalar ut. Finansieringsavgiften baseras på antalet medlemmar, de genomsnittliga a-kassenivåerna och en omräkningsfaktor (1,31) enligt följande formel.

 

Totalt antal medlemmar × genomsnittlig ersättning per dag × 1,31

 

Ungefär 80% av medlemsavgiften du betalar till oss varje månad går till finansieringsavgiften. Resterande 20% ska täcka våra egna kostnader som personal och IT.

Regeländringarna under år 2020 har inneburit att den genomsnittliga a-kassenivån för de som är arbetssökande hos oss har ökat från 825 kronor i januari till 1 043 kronor i juli.

 

Foto, Fabian Blank, unsplash.com