Foto: CDC, Unsplash.com

Information om Covid-19 och a-kassa

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna just nu med anledning av coronaviruset. Informationen på den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

[Uppdatering 2021-01-14] Den 16 december 2020 beslutade riksdagen om att några av de tillfälliga reglernas giltighetstid skulle förlängas. Det gäller till exempel de förhöjda ersättningsnivåerna. Några av reglera upphör dock att gälla som undantaget från att karens dras i början av en ersättningsperiod. Läs mer här.

Läs mer om de tillfälliga reglerna här

Våra öppettider

Just nu är våra telefontider måndag till fredag, 13:00 - 15:00. På grund av det rådande samhällsläget kan våra svarstider i telefon vara längre än vanligt.

Besök

Just nu tar vi inte emot medlemsbesök på grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Frågor om medlemskap och a-kassa

 

Är jag medlem i Ledarnas a-kassa?

Du kan enkelt kontrollera det genom att logga in på vår digitala tjänst Mina Sidor. Inloggning görs med mobilt bankID.

Hur blir jag medlem i Ledarnas a-kassa?

Du kan ansöka om medlemskap digitalt. Klicka här om du vill läsa mer och bli medlem.

Vad ska jag göra om jag blir arbetslös

Det du ska göra först är att anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du kan läsa mer om hur du gör på Arbetsförmedlingens hemsida. Därefter kan du ansöka om arbetslöshetsersättning via vår digitala tjänst Mina Sidor.

Har jag rätt till a-kassa?

För att du ska kunna få ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett antal grundvillkor. Du behöver till exempel ha arbetat i tillräcklig omfattning. För att få rätt till en ersättning som är baserad på tidigare inkomst behöver du också ha varit medlem under minst ett år. Läs mer här

Jag har hört att jag inte längre behöver aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen. Stämmer det?

Du behöver aktivitetsrapportera nu. Under en period mellan mars och juni 2020 togs kravet på aktivitetsrapportering tillfälligt bort. Du behöver också vara aktivt arbetssökande för att ha fortsätt rätt till a-kassa. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Skolan/Förskolan har stängt på grund av Corona

Om du är hemma med barn på grund av att förskola eller skola har stängt och inte kan söka eller ta arbete ska du fylla i Kan inte söka och ta arbete på din tidrapport. Du kan bara få ersättning från a-kassan när du uppfyller grundvillkoren. Läs mer här.

Min kommun har beslutat att stänga förskolan, vad gäller då?

För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver man kunna söka och ta arbete. Det innebär bland annat att du som har barn behöver ha en ordnad barntillsyn.

Om din kommun beslutar att ditt barn inte får komma till förskolan på grund av att du är arbetslös, och med syftet att minska trycket på personalen under coronapandemin, kan du ändå ha rätt till a-kassa.

Eftersom du har en barnomsorgsplats får det förutsättas att barnet får komma tillbaka till förskolan om du blir erbjuden ett arbete. För att det ska vara möjligt är en förutsättning dock att du kan vara anträffbar för Arbetsförmedlingen och möjliga arbetsgivare och att du kan söka och ta ett arbete.

Jag har varit företagare på heltid vad gäller för mig?

Regeringen presenterade den 25 mars förslag på åtgärder som stöd till småföretagare under coronakrisen. Riksdagen fattade beslut o de nya reglerna den 8 april och författningstext publicerades den 9 april.

Enligt de nya tillfälliga reglerna går det att under år 2020 lägga ett företag vilande vid flera tillfällen och få rätt till ersättning under uppehållet/uppehållen. Enligt de tidigare reglerna gick det att lägga ett företag vilande en gång var femte år. 

Läs mer om vad som gäller för dig som egen företagare här

Frågor om varsel och permittering 

Här finns svar på vanliga frågor om korttidsarbete, varsel, uppsägning med mera.

Vad gäller vid permittering?

Permittering innebär att din arbetsgivare har sänkt din arbetstid utan att säga upp dig. Eftersom din anställning inte har upphört är du inte arbetslös i försäkringens mening. Det innebär att du inte kan få ersättning från a-kassan när du är permitterad. Det gäller även om du får sänkt eller ingen lön.

Jag har tillfälligt gått ner i lön och arbetstid hos min arbetsgivare

För att ha rätt till ersättning från a-kassan behöver du ha arbetat och helt eller delvis blivit av med ditt arbete.Du behöver också vara anmäld på Arbetsförmedlingen och uppfylla villkoren för ersättning

Jag har blivit varslad, vad gäller då?

Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Rent praktiskt innebär det att arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Anmälan innehåller bland annat skälen till de planerade neddragningarna, när de kommer att ske och hur många som omfattas.

Alla som varslas behöver inte bli uppsagda men om du blir varslad kan det vara bra att kontrollera vad som gäller uppsägningtid, tjänstepension samt om du är med i arbetslöshetskassan

Frågor om korttidsarbete/korttidspermittering

Med korttidsarbete och korttidspermittering avses samma sak. Regeringen har med anledning av coronavirusets påverkan på samhället föreslagit att staten tar en större del av lönekostnaden för arbetstidsminskningen. Det kallas kortidsarbete eller korttidspermittering.

De nya bestämmelserna om korttidsarbete trädde i kraft den 7 april 2020 men tillämpas från den 16 mars. Arbetsgivare kan nu söka stöd för sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Du hittar med information om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida

Information till arbetsgivare om hur arbetsgivarintyget ska fyllas i under tid med korttidspermittering

Läs mer här.

 

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete är en möjlighet för företag att tillfälligt minska arbetstiden för sina anställda istället för att säga upp dem.

Under tid med korttidsarbete kan arbetstiden minskas med 20, 40 60 procent medan den anställde får behålla en större del av lönen. Lönekostnaden för arbetstidsminskningen delas mellan arbetsgivaren och staten. 

Under perioden 1 maj - 31 juli 2020 kunde arbetstiden minskas med så mycket som 80%. Den regeln har dock upphört att gälla.

Kan alla anställda omfattas

Huvudregeln är att alla arbetstagare på arbetsplatsen ska omfattas, men stödet omfattar inte nyanställda med mindre än tre månaders anställningstid och inte heller familjemedlemmar till enskilda näringsidkare som arbetar i verksamheten

Har jag rätt till a-kassa för den tid som omfattas av korttidsarbete?

Nej, du har rätt till lön under tid med korttidsarbete även om lönen blir något lägre. Det beror på att du fortfarande är anställd även om du har fått en minskad arbetstid och minskad lön. Den som är deltidsanställd kan ha rätt till a-kassa för den del som inte omfattas av korttidsarbete.

Kan tid med korttidsarbete medräknas i ett arbetsvillkor?

En månad med korttidsarbete/korttidspermittering kan i normalfallet inte räknas med i ett arbetsvillkor.

Det finns två undantag. 
‒ om tiden med korttidsarbete/korttidspermittering behövs för att uppfylla arbetsvillkoret, eller
‒ om dagsförtjänsten blir högre om tiden med korttidsarbete/korttidspermittering räknas med